Βρείτε και αντιστοιχίστε στον χάρτη του τετραδίου σας τις παρακάτω πόλεις νησιά, γράφοντας δίπλα ολογράφως και την αντίστοιχη ονομασία τους:ellada51.png

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία στα δεξιά με τα στοιχεία στα αριστερά.
Μυτιλήνη
Ρόδος
Χίος
Σάμος