Βρείτε και σημειώστε στον χάρτη του τετραδίου σας τα παρακάτω ποτάμια, γράφοντας δίπλα ολογράφως και την αντίστοιχη ονομασία τους:ellada52.png

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία στα δεξιά με τα στοιχεία στα αριστερά.
Πηνειός
Έβρος
Αξιός
Αχελώος