Βρείτε και αντιστοιχίστε στον χάρτη του τετραδίου σας δύο (2) από τα ψηλότερα βουνά της Ελλάδας, γράφοντας δίπλα ολογράφως και την αντίστοιχη ονομασία τους:ellada53.png

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία στα δεξιά με τα στοιχεία στα αριστερά.
Όλυμπος
Ταΰγετος
Οροσειρά Ροδόπης
Γκιώνα