Βρείτε και αντιστοιχίστε στον χάρτη του τετραδίου σας τις παρακάτω πόλεις, γράφοντας δίπλα ολογράφως και την αντίστοιχη ονομασία τους:ellada56.png

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία στα δεξιά με τα στοιχεία στα αριστερά.
Καρδίτσα
Ιωάννινα
Άρτα
Τρίπολη