Βρείτε και αντιστοιχίστε στον χάρτη του τετραδίου σας τους παρακάτω κόλπους, γράφοντας δίπλα ολογράφως και την αντίστοιχη ονομασία τους:ellada57.png

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία στα δεξιά με τα στοιχεία στα αριστερά.
Πατραϊκός
Θερμαϊκός
Αμβρακικός
Κορινθιακός