Βρείτε και αντιστοιχίστε στον χάρτη του τετραδίου σας τα παρακάτω νησιά, γράφοντας δίπλα ολογράφως και την αντίστοιχη ονομασία τους:ellada59.png

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία στα δεξιά με τα στοιχεία στα αριστερά.
Ικαρία
Μήλος
Σαντορίνη (Θήρα)
Σάμος