Βρείτε και αντιστοιχίστε στον χάρτη του τετραδίου σας τα παρακάτω νησιά, γράφοντας δίπλα ολογράφως και την αντίστοιχη ονομασία τους:ellada60.png

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία στα δεξιά με τα στοιχεία στα αριστερά.
Ρόδος
Λευκάδα
Χίος
Εύβοια