Βρείτε και αντιστοιχίστε στον χάρτη του τετραδίου σας τα παρακάτω γεωγραφικά διαμερίσματα, γράφοντας δίπλα ολογράφως και την αντίστοιχη ονομασία τους:ellada61.png

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία στα δεξιά με τα στοιχεία στα αριστερά.
Πελοπόννησος
Επτάνησα
Δωδεκάνησα
Θράκη