Βρείτε και αντιστοιχίστε στον χάρτη του τετραδίου σας τις τέσσερις (4) πιο αραιοκατοικημένες Περιφέρειες της Ελλάδας, γράφοντας δίπλα ολογράφως και την αντίστοιχη ονομασία τους:ellada62.png

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία στα δεξιά με τα στοιχεία στα αριστερά.
Βόρειο Αιγαίο
Ιόνια Νησιά
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος