Βρείτε και αντιστοιχίστε στον χάρτη του τετραδίου σας τις τέσσερις (4) πιo πυκνοκατοικημένες Περιφέρειες της Ελλάδας, γράφοντας δίπλα ολογράφως και την αντίστοιχη ονομασία τους:ellada63.png

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία στα δεξιά με τα στοιχεία στα αριστερά.
Αττική
Κεντρική Μακεδονία
Θεσσαλία
Δυτική Ελλάδα