Βρείτε και αντιστοιχίστε στον χάρτη του τετραδίου σας τέσσερα (4) από τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, γράφοντας δίπλα ολογράφως και την αντίστοιχη ονομασία τους:ellada64.png

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία στα δεξιά με τα στοιχεία στα αριστερά.
Λήμνος
Λέσβος
Χίος
Σάμος