Βρείτε και αντιστοιχίστε στον χάρτη του τετραδίου σας τέσσερα (4) από τα πελάγη της Ελλάδας, γράφοντας δίπλα ολογράφως και την αντίστοιχη ονομασία τους: ellada65.jpg

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία στα δεξιά με τα στοιχεία στα αριστερά.
Αιγαίο Πέλαγος
Ιόνιο Πέλαγος
Κρητικό Πέλαγος
Ικάριο Πελαγος