Βρείτε και αντιστοιχίστε στον χάρτη του τετραδίου σας δύο (2) από τα ελληνικά νησιά που έχουν ηφαίστειο, γράφοντας δίπλα ολογράφως και την αντίστοιχη ονομασία τους:ellada66.png

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία στα δεξιά με τα στοιχεία στα αριστερά.
Σαντορίνη (Θήρα)
Μήλος
Νίσυρος