Βρείτε και αντιστοιχίστε στον χάρτη του τετραδίου σας τέσσερα (4) από τα μεγαλύτερα ελληνικά λιμάνια, γράφοντας δίπλα ολογράφως και την αντίστοιχη ονομασία τους:ellada67.png

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία στα δεξιά με τα στοιχεία στα αριστερά.
Πειραιάς
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Ηράκλειο