Βρείτε και αντιστοιχίστε στον χάρτη του τετραδίου σας τις παρακάτω περιοχές με ιαματικά λουτρά, γράφοντας δίπλα ολογράφως και την αντίστοιχη ονομασία τους:ellada69.png

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία στα δεξιά με τα στοιχεία στα αριστερά.
Καμένα Βούρλα
Αιδηψό
Λουτράκι Κορινθίας
Αριδαία