Δείτε το χάρτη και αντιστοιχίστε τα σωστά σημεία τις παρακάτω προστατεύομενες περιοχές του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000, γράφοντας δίπλα ολογράφως και την αντίστοιχη ονομασία τους:ellada70.png

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία στα δεξιά με τα στοιχεία στα αριστερά.
Λίμνη Υλίκη
Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα
Λίμνη Κερκίνη
Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου