Γράψτε στο τετράδιό σας το όνομα τεσσάρων (4) νησιών που ανήκουν στις Κυκλάδες, σημειώνοντας και τον αντίστοιχο αριθμό του θέματος.

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Συμπληρώστε όλα τα κενά και, στη συνέχεια, πατήστε "Έλεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Συμβουλή" για να λάβετε ένα δωρεάν γράμμα αν μια απάντηση σας προβληματίζει. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί "[?]" για να λάβετε μια ένδειξη. Σημειώστε ότι θα χάσετε πόντους αν ζητήσετε συμβουλές ή στοιχεία!
Τα νησιά των Κυκλάδων είναι τα εξής (με σειρά μεγέθους): , , , ,
, , ,