Ενημέρωση Πολιτικής-Κοινωνικής Δράσης

Η κοινωνική και Πολιτική Δράση του Βουλευτή (7-7-19 / 15-4-22)

Ενημερωτικό πολιτικής δράσης Οκτώβριος 2019-Απρίλιος 2020

Ενημερωτικό Πολιτικής Δράσης Ιούλιος 2019 - Σεπτέμβριος 2019