Επικοινωνία

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Αθήνα       τηλ.: 210 3219604  Fax: 210 370 6535

 • Καρδίτσα τηλ.: 24410 21434  Fax: 24410 20952

Πολιτικό Γραφείο Αθήνας: Βουλής 4, Τ.Κ. 105 62

Πολιτικό Γραφείο Καρδίτσας: Ν. Πλαστήρα 12, Τ.Κ. 431 00

  Enjoy this blog? Please spread the word :)

  Twitter
  Visit Us
  Follow Me
  YOUTUBE
  INSTAGRAM
  RSS