Επικοινωνία

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

  • Αθήνα       τηλ.: 210 3219604  Fax: 210 370 6535

  • Καρδίτσα τηλ.: 24410 21434  Fax: 24410 20952

Πολιτικό Γραφείο Αθήνας: Βουλής 4, Τ.Κ. 105 62

Πολιτικό Γραφείο Καρδίτσας: Ν. Πλαστήρα 12, Τ.Κ. 431 00