Νομός Καρδίτσας

Η Περιφερειακή Ενότητα N. Καρδίτσας είναι μία από τις 74 Περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας και ανήκει γεωγραφικά, αλλά και διοικητικά, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.