Συνεντεύξεις

Όλες οι συνεντεύξεις που δίνει Ο Γεώργιος Κωτσός  βουλευτής Καρδίτσας με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.