Γραφείο Τύπου,  Ενημέρωση,  Κωτσός Γιώργος,  Νομός Καρδίτσας

O Γιώργος Κωτσός ενημερώνει τους πληγέντες συμπολίτες από τον Ιανό

Κοινοποίησε το άρθρο με:

Γ. Κωτσός: Πλήθος μέτρων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας είναι σε ισχύ για το Νομό Καρδίτσας λόγω των καταστροφών που υπέστη από τον «Ιανό»

Τα βασικότερα μέτρα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, τα οποία ελήφθησαν εκτάκτως το τελευταίο δίμηνο για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών δυσμενών συνεπειών που υφίσταται ο Νομός Καρδίτσας, λόγω των μεγάλων καταστροφών του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανού», επισημαίνει ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός, προς ενημέρωση όλων των πληγέντων συμπολιτών μας.

Ειδικότερα, ο Βουλευτής υπογραμμίζει τα παρακάτω:

Με  το άρθρο 5 του σχεδίου νόμου του Υπ. Οικονομικών με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»  (ν. 4728/2020),  χορηγήθηκε  η δυνατότητα σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές της χώρας που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), να θέτουν τις συμβάσεις των εργαζομένων τους σε αναστολή.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4728/2020, οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού 534 Ευρώ μηνιαίως και για ανώτατο χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Ωστόσο, επειδή οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό», προέβησαν σε καταγγελίες συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους κατά το χρονικό διάστημα από 18.9.2020 έως και 29.9.2020, καθώς αφενός δεν ήταν δυνατή η λειτουργία των επιχειρήσεων και συνεπακόλουθα η αποδοχή της εργασίας των εργαζομένων και αφετέρου μέχρι και την 29η.9.2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4728/2020, δεν υπήρχε η δυνατότητα να θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους σε αναστολή… Με πρόσφατη τροπολογία του Υπ. Εργασίας στο νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» διευρύνονται οι δικαιούχοι των έκτακτων και επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών στις πληγείσες από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» περιοχές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 6 της τροπολογίας παρέχεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία από επιχείρηση – εργοδότη κατά το χρονικό διάστημα, από 18.9.2020 έως και 29.9.2020 να καταστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Η  δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των δικαιούχων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άλλα μέτρα που ελήφθησαν με την ίδια τροπολογία είναι:

 • Παράταση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.
 • Επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας.
 • Ειδική οικονομική ενίσχυση πληττόμενων επιχειρήσεων-εργοδοτών στον κλάδο του τουρισμού.
 • Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας που ελήφθησαν στο ν. 4714/2020 (Α’ 128) όπου προστίθεται άρθρο 123Α ως εξής: Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία λειτουργούν καθ’ όλο το έτος (δώδεκα μήνες ετησίως) και κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Αύγουστο 2020 είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.12.2020.
 • Ενίσχυση των Επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου Θέατρα – Μουσικές σκηνές – Χοροθέατρα – Συναυλιακοί χώροι – Χώροι παραστάσεων – Κινηματογράφοι.

Να σημειωθεί ότι με τον ως άνω αναφερόμενο Νόμο 4728/2020 του Υπουργείου Οικονομικών (συναρμόδιο το Υπουργείο Εργασίας), ελήφθησαν και τα εξής μέτρα για τις πληγείσες από τον «Ιανό» περιοχές όπως ο Ν. Καρδίτσας:

 • Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του µεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πληµµύρες της 18ης και 19ης Σεπτεµβρίου 2020.
 • Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του µεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεµβρίου 2020.
 • Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε πληγείσες περιοχές λόγω της πορείας του µεσογειακού κυκλώνα «Ιανός».
 • Στελέχωση επιτροπών εκτίµησης και καταγραφής ζηµιών για επιχορήγηση επιχειρήσεων µετά από θεοµηνία.
 • Παράταση προθεσµιών στους Δήµους που επλήγησαν από θεοµηνίες (φόροι, τέλη εισφορές).
 • Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδοµα Στέγασης».
 • Αναστολή επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2020 έως 30 Σεπτεµβρίου 2021.

Υπογραμμίζεται ότι το Υπουργείο Εργασίας αποφάσισε οι πλημμυροπαθείς άστεγοι της Καρδίτσας να τύχουν στεγαστικής αποκατάστασης μέσω της διαδικασίας επιδότησης ενοικίου η οποία ήδη εφαρμόζεται. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όσων οι οικίες που διέμεναν χαρακτηρίστηκαν «κίτρινες» ή «κόκκινες». Στους δικαιούχους παρέχεται μηνιαία επιδότηση από 300 έως 500 ευρώ και για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο ετών ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και άλλες προϋποθέσεις που θέτει ο νομοθέτης.


Κοινοποίησε το άρθρο με: