Βουλή των Ελλήνων,  Κοινοβουλευτικό Έργο,  Κωτσός Γιώργος

Ομιλία στη Βουλή από το Γιώργο Κωτσό για την Παιδεία!

Κοινοποίησε το άρθρο με:

Η τοποθέτηση του Βουλευτή ΝΔ Ν. Καρδίτσας Γιώργου Κωτσού στη Βουλή των Ελλήνων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 21-1-2020

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Γ. ΚΩΤΣΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Στη συνεδρίαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», τοποθετήθηκε ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

«Κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές

Το βασικό και κυρίαρχο ερώτημα για την παιδεία στη χώρα μας είναι:

Είμαστε ικανοποιημένοι από την παρεχόμενη εκπαίδευση, τόσο σε υποχρεωτικό όσο και σε ανώτατο επίπεδο;

Έχει η εκπαίδευση στην Ελλάδα περιθώρια βελτίωσης και κυρίως πως μπορούμε να την εντάξουμε και στον αναπτυξιακό χάρτη μέσα από την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχονται γύρω απ’ αυτή;

Η προφανής απάντηση είναι πως η εκπαίδευση και η παιδεία στην Ελλάδα μπορούν να αποτελέσουν δομικό παιδευτικό πυλώνα για τη νέα γενιά και ταυτόχρονα ευκαιρία να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε εκπαιδευτικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου μέσω της αξιοποίησης του Αρχαιοελληνικού πολιτισμού και διαφωτισμού.

Στο ερώτημα αν έχει μέλλον η Παιδεία στη χώρα μας που εξέρχεται από δεκαετή κρίση, η απάντηση είναι: Αν δεν έχει μέλλον η Παιδεία µας, δεν έχει μέλλον και η χώρα µας!

Η Παιδεία µας όμως έχει μέλλον υπό κάποιες σημαντικές προϋποθέσεις. Και αυτές είναι:

  • Να διαθέτει παιδευτικό όραμα
  • Να είναι αποτέλεσμα πανεθνικής προσπάθειας
  • Αποφεύγοντας τα ημίμετρα, τα δήθεν βολέματα και τον  εφησυχασμό
  • Μέσα από διακομματική συναίνεση  με μακροπρόθεσμες πολιτικές και στρατηγικές, που θα απορρίπτουν τον εύπεπτο κομματικό και μικροπολιτικό λόγο.

Εξάλλου η μετανάστευση των νέων μας (το περίφημο  brain drain) και η έλευση μεταναστών στη χώρα θα έχουν αλυσιδωτές συνέπειες για την κοινωνία μας.

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, μία από αυτές θα είναι η μείωση κατά 30% -έως το 2035- του αριθμού των μαθητών, με τη μεγαλύτερη πτώση να καταγράφεται αρχικά στα δημοτικά σχολεία.

Πρόκειται για μια πρόκληση, αλλά και ευκαιρία για σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης καθώς διευρύνονται τα περιθώρια για αλλαγές με τη διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής με συγκεκριμένους στόχους και προσανατολισμό.

Είναι πάντως γεγονός πως τα πρώτα σημάδια της κυβέρνησής μας για τη μεταρρυθμιστική πολιτική που πρεσβεύουμε άρχισαν να αποτυπώνονται στην κοινωνία και στη συνείδηση των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Το εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα η τριτοβάθμια εκπαίδευση επιβάλλεται να ακολουθήσουν το νέο ρυθμό και γι’ αυτό επαναπροσδιορίζουμε τον ακαδημαϊκό χάρτη.

Πρώτο βήμα είναι η  μετεξέλιξη της  Α.ΔΙ.Π (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Εκπαίδευση), σε νέα ΕΘ.Α.Α.Ε (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης), συμβολίζοντας ακόμη μια αλλαγή νοοτροπίας και υλοποιώντας πολιτικές με σχεδιασμό που εκσυγχρονίζουν τις δομές και ενισχύουν  την εξωστρέφεια, την άμιλλα και την ανταγωνιστικότητα των ΑΕΙ.

Η νέα αρχή θα αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και θα συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάθμισή της μέσα από ουσιαστική, ανεξάρτητη και δίκαια αξιολόγηση.

Πιο συγκεκριμένα εξασφαλίζεται:

  • Η ορθή και αμερόληπτη αξιολόγηση των ΑΕΙ.
  • Επεκτείνονται οι διαδικασίες πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών.
  • Θεσμοθετείται η εκ των προτέρων πιστοποίηση κάθε νέου προγράμματος σπουδών.
  • Εισάγονται συγκριτικές αξιολογήσεις (η έννοια της αξιολόγησης συνιστά βασική ιδεολογική διαφορά μας διότι εμείς την αντιμετωπίζουμε ως ευκαιρία επιβράβευσης και όχι τιμωρίας). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Τμήματος Ξύλου και Επίπλου της Καρδίτσας που παρότι είναι ένα μικρό Τμήμα σε μία μικρή πόλη, διακρίνεται για την εξωστρέφεια, την καινοτομία, τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, τη διεθνή αναγνώριση (πραγματογνωμοσύνες) και την γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων του.
  • Αλλάζει ο τρόπος χρηματοδότησης των ΑΕΙ, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών ποιότητας.

Στόχος μας είναι να μπορούν οι εν δυνάμει φοιτητές μαζί με τις οικογένειες τους να μην έχουν πλέον την αγωνία της σωστής επιλογής ιδρύματος στο μηχανογραφικό των πανελληνίων εξετάσεων, καθώς θα είναι στην διάθεσή τους τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που θα δημοσιοποιούνται.

Προκειμένου δε να στηρίξουμε ουσιαστικά τα ΑΕΙ για το δύσκολο και σημαντικό ρόλο που επιτελούν, προβλέπεται η ανάδειξη Κέντρων Αριστείας ανάλογα με την ποιότητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος  που διαθέτουν και του επιπέδου μάθησης που προσφέρουν.

Με το παρόν σχέδιο νόμου τροποποιούνται και διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των Ε.Λ.Κ.Ε (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) σχετικά με την διοικητική τους δομή, την οικονομικής τους διαχείριση, τον προϋπολογισμό τους και τη διαδικασία διαφάνειας των δαπανών τους και μείωσης της γραφειοκρατίας.

Θεσμοθετούνται κανόνες χρηματοδότησης που ενισχύουν την αυτονομία των ΑΕΙ καθώς το 20% της χρηματοδότησης θα δίνεται με δείκτες ποιότητας και αποδοτικότητας των Ιδρυμάτων μέσω αξιολόγησης.

Στην εποχή της τεχνολογίας και στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους θεσπίζεται για πρώτη φορά το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠΠ) που αποκτάται ύστερα από εξετάσεις με σκοπό να αποκτήσουν οι νέοι μας κρατική πιστοποίηση για την χρήση του Η/Υ, ως εφόδιο για το μέλλον τους.

Δεδομένου ότι η υπογεννητικότητα αποτελεί μείζον θέμα για την ελληνική κοινωνία προβλέπεται ειδική μέριμνα για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς με τη μετάθεσή τους κατά προτεραιότητα, με σκοπό να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις πολλαπλές ανάγκες μιας πολύτεκνης οικογένειας.

Εδώ βέβαια θα πρότεινα, σε περίπτωση απώλειας της οργανικότητας της Σχολικής μονάδας να ισχύει η παλαιότητα των εκπαιδευτικών συμπεριλαμβανομένων και των πολυτέκνων.

Αντίστοιχη πρόβλεψη θα πρέπει να υπάρξει και για τους τρίτεκνους όσον αφορά τις αποσπάσεις.

Η καινούργια πρόκληση για την Ελλάδα μας  που βγαίνει από τα δεινά της κρίσης είναι μια νέα παιδεία της ουσίας μέσα από ένα εκπαιδευτικό σύστημα µε ριζικές αλλαγές, οι οποίες θα μετατρέψουν την εκπαιδευτική διαδικασία από αγγαρεία σε ταξίδι γνώσης, πηγή αυτογνωσίας, καλλιέργειας και ανθρωπιάς.

Μεγάλος στόχος μας είναι η νέα εκπαιδευτική διαδικασία να δώσει τη δυνατότητα στην πατρίδα μας να μετεξελιχθεί σε πνευματικό φάρο της διεθνούς κοινότητας, προσελκύοντας φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Μια τέτοια Παιδεία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός αφύπνισης, ως πηγή διαφωτισμού και ασφαλιστική δικλίδα για την αποφυγή στο μέλλον κάθε κρίσης κοινωνικής, πολιτισμικής, οικονομικής».


Κοινοποίησε το άρθρο με: