ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή ΝΔ Ν. Καρδίτσας Γιώργο Κωτσό 15/11/2019 για το Νομοσχέδιο Αθλητισμού

Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, μετατροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε ΝΠΙΔ, κύρωση του νέου καταστατικού αυτής και άλλες διατάξεις».

Παρέμβαση μου στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για θέματα που αφορούν τον Αθλητισμό,Χειραγώγηση Αγώνων και Βία στα Γήπεδα. Νοσηρά φαινόμενα που απομακρύνουν την νέα γενιά και τους υγιείς φιλάθλους απο τον Αθλητισμό.ΔΕΝ χωρούν στην Ελλάδα, στην αυγή του 2020.

0
Ο Ωραίος Αριθμός μου
Το Επίπεδο Ικανοτήτων μου
Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 50%