Κοινοβουλευτικό Έργο,  Κωτσός Γιώργος,  Συνάντηση με Κυβερνητικούς Παράγοντες

Συνάντηση με τον ΥΦΠΕΕΝ κ. Νίκο Ταγαρά 30/3/22

Κοινοποίησε το άρθρο με:

«Να δοθεί λύση στις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων στα κτίσματα του ΟΕΚ»

Ζήτησε ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκο Ταγαρά

Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός επισκέφθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκο Ταγαρά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των 2 αντρών, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές, τις αλλαγές χρήσης ή τις προσθήκες σε κτίρια και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε οικισμούς κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί από τον τέως Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), πριν την 25.11.2011.

Ο κ. Κωτσός τόνισε στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ταγαρά πως αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δοθεί άμεσα λύση, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να προχωρήσουν σε νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών και όποιων τροποποιήσεων έχουν πραγματοποιήσει στα ακίνητα τους.

Παράλληλα, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Καρδίτσας κατέθεσε στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχέδιο Βουλευτικής Τροπολογία προκειμένου να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Το σχέδιο της Τροπολογίας είναι το παρακάτω:

«Το άρθρο 115, παρ.1.γ, του Ν.4495/17 (όπως ισχύει) να αντικατασταθεί ως εξής:

γ) Αυθαίρετες κατασκευές, αλλαγές χρήσης ή προσθήκες σε κτίρια και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε οικισμούς κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί από τον τέως Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), έχουν παραχωρηθεί σε δικαιούχους, πριν την 25.11.2011 και οφείλονται στη διαχείρισή τους.

Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, απαιτείται η υποβολή από τους δικαιούχους, στους οποίους έχει γίνει η παραχώρηση, σχετικής αίτησης, τοπογραφικού διαγράμματος, τεχνικής έκθεσης μηχανικού με αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών, αλλαγών χρήσης ή προσθηκών και του παραχωρητηρίου, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ή του νόμιμου τίτλου».

Ο κ. Ταγαράς άκουσε με προσοχή τον Καρδιτσιώτη Βουλευτή και αφού αναγνώρισε το πρόβλημα τόνισε στον κ. Κωτσό πως το υπουργείο είναι θετικό να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη τροποποίηση, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν σε νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών τους αρκεί να συμφωνεί και ο πρώην Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ) τον οποίο έχει διαδεχθεί πλέον ο Ο.Α.Ε.Δ., δεδομένου ότι είναι ο κύριος ιδιοκτήτης των κατοικιών μέχρι αυτές να περιέλθουν οριστικά στους δικαιούχους.


Κοινοποίησε το άρθρο με: