Συνοπτική ανασκόπηση κοινοβουλευτικού έργου με 22 Ομιλίες στην Ολομέλεια της Βουλής και 17 Τοποθετήσεις στις Επιτροπές της Βουλής

Συνοπτική ανασκόπηση με ομιλίες μου στη Βουλή των Ελλήνων #μετονΚωτσό

Συνοπτική ανασκόπηση με τοποθετήσεις μου σε Επιτροπές της Βουλής #μετονΚωτσό