Ενημέρωση,  Ομιλίες στην Ολομέλεια

Ομιλία για το Σ/Ν του Υπουργείου Οκονομίας & Οικονομικών 9/11/23

Κοινοποίησε το άρθρο με:

Δείτε την ομιλία του Βουλευτή ΝΔ ν. Καρδίτσας Γιώργου Κωτσού για το σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών: α) «Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2021» β) «Κύρωση του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, περιόδου αναφοράς 01/01/2021 έως 31/12/2021»


Κοινοποίησε το άρθρο με: