Βουλή των Ελλήνων,  Γραφείο Τύπου,  Ερωτήσεις...,  Κοινοβουλευτικό Έργο,  Κωτσός Γιώργος,  Νομός Καρδίτσας

Παρέμβαση στο Υπ. Υπ. & Μεταφορών από το Γιώργο Κωτσό

Κοινοποίησε το άρθρο με:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Γ. ΚΩΤΣΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΝΩ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΕΣ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.

Σε νέα σημαντική παρέμβαση για την άμεση διευθέτηση του προβλήματος έκδοσης πινακίδων στα νέα οχήματα επιχειρήσεων και επαγγελματιών της εφοδιαστικής αλυσίδας – που δημιουργήθηκε από την αναστολή λειτουργίας των ΚΤΕΟ σε όλη τη χώρα λόγω της πανδημίας του φονικού ιού COVID 19 – προχώρησε ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή.

Παράλληλα, εισακούστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο η πρόταση του Καρδιτσιώτη πολιτικού για οικονομική στήριξη των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), ιδιαίτερα των μικρών περιφερειακών ΟΤΑ διότι οι εισπράξεις τους είναι μηδαμινές.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Ειδικότερα, για το σοβαρό ζήτημα της μη έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας, ο κ. Κωτσός κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή επισημαίνοντας στον κ. Καραμανλή μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

«Κύριε Υπουργέ, ενώ τα προϊόντα μεταφέρονται στους προορισμούς τους με ασφάλεια και στους απαραίτητους χρόνους, παρατηρήθηκε το εξής παράδοξο… Εταιρίες, αλλά και επαγγελματίες που θέλουν να κάνουν αγορές μηχανοκίνητου εξοπλισμού οι οποίες απαιτούν έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας δεν μπορούν να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια, καθώς τα ΚΤΕΟ δεν λειτουργούν. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει μπλοκάρει με αποτέλεσμα μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, μα και επαγγελματίες στο Νομό Καρδίτσας και στην υπόλοιπη Ελλάδα να βρίσκονται σε απόγνωση, μη γνωρίζοντας τι μέλλει γενέσθαι.

Κύριε Υπουργέ, απευθύνω έκκληση για την άμεση παρέμβασή σας ώστε να αρθεί το γρηγορότερο δυνατό αυτό το αδιέξοδο που κοστίζει πολύτιμο χρόνο, μα και χρήμα στους ενδιαφερόμενους, πλήττοντας παράλληλα την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από την πλευρά μου, θέλοντας να συμβάλλω στην διευθέτηση του σοβαρού ζητήματος που προέκυψε από τις ισχύουσες αναγκαστικές απαγορεύσεις, καταθέτω τις παρακάτω προτάσεις:

  1. Nα δημιουργηθεί προσωρινός μηχανισμός που θα μπορεί να ολοκληρώσει την έκδοση πινακίδων με μεταγενέστερη προσκόμιση του υποχρεωτικού ελέγχου ΚΤΕΟ.
  2. Aν αυτό δεν είναι εφικτό, να δοθεί προσωρινή εξαίρεση από τον έλεγχο ΚΤΕΟ, στα οχήματα που πρέπει να προβούν σε έκδοση πινακίδων αυτή την περίοδο έως την ολική άρση των περιοριστικών – απαγορευτικών μέτρων – λόγω COVID 19 – στη χώρα μας».

ΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Ε.Υ.Α.

          Σε ότι αφορά στην στήριξη των Δ.Ε.Υ.Α., των οποίων τα έσοδα καταρρέουν από την αναγκαστική υπολειτουργία τους λόγω των έκτακτων μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού, ο κ. Κωτσός είδε με ικανοποίηση να γίνεται δεκτή η πρόταση που είχε καταθέσει στον ΥΠ.ΕΣ. κ. Π. Θεοδωρικάκο, μέσω Αναφοράς του στη Βουλή, στις 23/3/2020.

Συγκεκριμένα, στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η οποία εκδόθηκε στις 30/3/2020,                                         (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ – Αρ. Φύλλου 75), στο ΜΕΡΟΣ ΣΤ (Διατάξεις Αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ.), στο 43ο Άρθρο (Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α.) και στην Παράγραφο 5 αναφέρει μεταξύ άλλων: «α) Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) δύνανται να αιτούνται οικονομική ενίσχυση από τους μετόχους ΟΤΑ α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑ κατά την παρούσα, δεν λογίζεται ως επιχορήγηση. Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται εκτάκτως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έναντι δικαιουμένων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αίτημα ενίσχυσης. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλ- λογικών οργάνων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή  τους, κατά παρέκκλιση  του άρθρου  225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)…».


Κοινοποίησε το άρθρο με: