«Τῶν Ἀγράφων τὸν γόνον, Φαναρίου τὸν πρόεδρον, καὶ Μονῆς Κορώνῃς τὸ κλέος, Σεραφεὶμ εὐφημήσωμεν…» Το Φανάρι σήμερα τίμησε τον Άγιο ιερομάρτυρα Σεραφεὶμ Αρχιεπίσκοπο Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου!!!!