Κωτσός Γιώργος,  Ομιλίες στην Ολομέλεια

Ομιλία για το Σ/Ν του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων 2/11/21

Κοινοποίησε το άρθρο με:

Ομιλία του βουλευτή ν. Καρδίτσας Γιώργου Κωτσού για το Ν/Σ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο, «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»


Κοινοποίησε το άρθρο με: