Βουλή των Ελλήνων,  Κοινοβουλευτικό Έργο,  Κωτσός Γιώργος,  Συνάντηση με Κυβερνητικούς Παράγοντες

Παρέμβαση στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκο Ταγαρά 15/12/22

Κοινοποίησε το άρθρο με:

«Παράταση λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων εντός αστικού ιστού»

Ζητούν με Βουλευτική τροπολογία που κατέθεσαν οι Βουλευτές της Ν.Δ. κ. Γιώργος Κωτσός και κ. Βασίλης Διγαλάκης      

Βουλευτική τροπολογία κατέθεσαν οι Βουλευτές της Ν.Δ. Γιώργος Κωτσός,  Καρδίτσας και Βασίλης Διγαλάκης, Χανίων, με την οποία ζητούν να δοθεί παράταση στη λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων που βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό των πόλεων, μέχρι να εγκριθούν από τους Δήμους τα νέα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια.

Είχε προηγηθεί συνεργασία του Βουλευτή Καρδίτσας με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκο Ταγαρά, όπου τον είχε ενημερώσει για το ανακύψαν πρόβλημα καθώς η άδεια λειτουργίας τους εκπνέει 31.12.2022. Ο υφυπουργός αντιμετώπισε θετικά το όλο ζήτημα και στη συνέχεια ο κ. Κωτσός σε συνεργασία με τον κ. Διγαλάκη κατέθεσαν την παρακάτω Βουλευτική Τροπολογία:

«Θέμα: Παράταση αναστολής υποχρέωσης μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου και των συνοδών χρήσεων αυτών με νόμιμη χρήση, κατόπιν αδείας που εκδόθηκε στο παρελθόν, που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόμενων χρήσεων γης της περιοχής

Α. Προτεινόμενη Διάταξη

Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4787/2021 αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως εξής:

«Η αναστολή της υποχρέωσης μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου και των συνοδών χρήσεων αυτών με νόμιμη χρήση, κατόπιν αδείας που εκδόθηκε στο παρελθόν, που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόμενων χρήσεων γης της περιοχής του εδαφίου α’ παρατείνεται μέχρι την έγκριση τοπικού ή ειδικού χωρικού σχεδίου του ν. 4447/2016 (Α’ 241).

Στην περίοδο αυτή μπορούν να εκτελούνται οι δραστηριότητες του εδαφίου γ’, πλην της κτιριακής επέκτασης.»

Β. Αιτιολογική Έκθεση

Με την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4787/2021 παρατάθηκε η αναστολή της υποχρέωσης μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου και των συνοδών χρήσεων αυτών με νόμιμη χρήση, κατόπιν αδείας που εκδόθηκε στο παρελθόν, που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόμενων χρήσεων γης της περιοχής του εδαφίου α’ μέχρι την έγκριση τοπικού ή ειδικού χωρικού σχεδίου του ν. 4447/2016 (Α’ 241) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2022.

Παρά τη διετή παράταση, τα τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια δεν έχουν ακόμα εγκριθεί. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενεργοποίησε Πρόγραμμα για την «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ» στο σύνολο της χώρας στις 17 Ιουνίου 2020. Η υλοποίησή του Προγράμματος είναι σταδιακή, προωθείται κατά «φάσεις ανάθεσης μελετών», καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει περίπου 200 μελέτες, έως ότου καλυφθούν όλες οι Δημοτικές Ενότητες της Χώρας. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην τελική φάση συμβασιοποίησης οι μελέτες της πρώτης φάσης, ενώ είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τις υπόλοιπες φάσεις.

Η συνέχιση της λειτουργίας των εν λόγω πρατηρίων καυσίμων είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη, καθώς εξυπηρετούν τους κατοίκους των περιοχών όπου ευρίσκονται.»


Κοινοποίησε το άρθρο με: